Sådan fungerer et privat skifte

Privat skifte er en af tre måder at skifte et dødsbo på. Når du vælger privat skifte bliver boet overdraget til dig eller jer som arvinger. Det vil sige, at I skriver under på, at I hæfter for eventuel gæld i boet. Privat skifte er derfor ofte noget, man vælger, når man føler sig sikker på, at der ikke er nogen gæld i boet. 

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad et privat skifte går ud på, kan du med fordel se på siden privatskifte.info. Her kan du få de vigtigste informationer om emnet. Siden er lavet af advokatfirmaet Hviid Advokater. De har stor erfaring med at hjælpe folk med at lave et privat skifte. De har derfor samlet deres viden for at gøre det nemmere for dig at finde ud af, hvad du skal vælge. 

De to andre former for skifte er, at Skifteretten udpeger en bobestyrer, eller at ægtefællen til den afdøde sidder i uskiftet bo. Når Skifteretten udpeger en bobestyrer, vælger de, hvem der skal stå for at fordele arven. Eller skal sørge for at boets aktiver bliver solgt, så gælden kan blive dækket. Som arvinger har I mulighed for at gøre indsigelser mod en bobestyrer, men Skifteretten har kun et begrænset udvalg. Ved et privat skifte har I selv mulighed for at vælge en advokat til at stå for at dele boet. Eller I kan vælge en af jer arvinger til at være bobestyrer. Det er langt mere frit, når der er tale om privat skifte. 

Ved uskiftet bo vil boet først blive gjort op, når ægtefællen til den afdøde er død. Det vil nemlig gøre det muligt for ægtefællen at blive boende i huset resten af sit liv. Hvis den afdødes bo skulle gøres op, ville andre arvinger, som for eksempel parrets børn, skulle have udbetalt deres del af arven. Det ville derfor sandsynligvis ikke være muligt for ægtefællen at blive boende i sit hjem. 

Hvis I ønsker, at en advokat skal hjælpe jer med at stå for et privat skifte, kan I altid kontakte Hviid Advokater. Som sagt har de stor erfaring med at hjælpe familier igennem en bodeling, og de kan derfor helt sikkert også hjælpe din familie. De har mange års erfaring på området og ved, at det er en følsom tid at skulle igennem. De har derfor stor forståelse for, at det kan være meget svært for jer. De vil derfor altid tage sig god tid til jer.