Har du brug for juridisk rådgivning til AB 92?

 

Mange har måske hørt meget om AB 92. Men det er nok de færreste, der ved hvad det præcist indebærer. AB 92 er betegnelsen for de almindelige betingelser for arbejder og leverandører i bygge- og anlægsvirksomhed, som boligministeriet udfærdigede i december 1992. Betingelserne er udarbejdet i samarbejde med en lang række af byggeriets parter fra både entreprenørsiden og bygherresiden.

Det er vigtigt at gøre sig det klart, at der er tale om et frivilligt regelsæt, eller et agreed document, som dækker aftaleforholdet mellem netop bygherre og entreprenør. For at det skal gælde juridisk skal det angives i kontrakten, at man gør brug af AB 92.

AB 92 er meget omfattende, og kan være svært at overskue for mange. Hele 47 paragraffer består AB 92 af. Så det kan være svært at have alt viden på rygraden eller forstå de enkelte paragraffer som almindelig borger. Derfor er det oplagt at trække på juridisk hjælp, når du har brug for at få afklaret en problemstilling omkring AB 92. Hos Hviid Advokater har de stor viden og stor kompetence på en lang række juridiske områder. Her er er de dedikerede til at løse dine juridiske problemstillinger. Hviid Advokater er et landsdækkende advokatkontor med afdelinger i både København, i Aarhus, Odense, Aalborg, Silkeborg, Vejle, Kolding, Roskilde, Esbjerg og Herning. Her kan du få kontakt til advokater, der er højt specialiserede på en række områder, og altså heriblandt AB 92. Hos Hviid Advokater arbejdes der dedikerede, og er eksperter i at kombinere juridiske problemstillinger med praktiske løsninger. Og på de enkelte kontorer rundt i landet har de stor specifik viden om lokalsamfundet, og de forhold, der gør sig gældende.

Har du brug for yderligere viden omkring AB 92, kan du finde dette på websitet ab-92.dk, der drives af Hviid Advokater. Faktisk findes hele den komplette lovoversigt på websitet. Alle 47 paragraffer findes på siden. Du kan ganske enkelt læse alt om lige fra reglerne til entreprenøres tilbud, over regler for forsikring og sikkerhedsstillelse, om hvordan der afholdes byggemøder, om rettigheder og hæfte ved forsinkelse samt hvordan man skal forholde sig ved død. Og faktisk også reglerne for at drage omsorg for fortidsminder, og alt andet, som man har behov for at vide omkring forholdet mellem bygherre og entreprenør. På ab-92.dk findes desuden en gennemgang af AB 92. Du bliver taget med og kan løse om bygherrens, forsikring og sikkerhedsstillelse, om tidsforlængelse og forsinkelse, om syn og skøn samt tvister, man mangler ved byggeriet, om aflevering af byggeriet samt om 1 og 5 års eftersyn.